Riešenia

Zaujíma vás IoT – internet vecí a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac? Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov a znalostí o internete vecí nám umožnili pripraviť pre Vás užitočné riešenia. Prečítajte si o IoT riešeniach vybudovaných na IoT platforme Flover.io .

Monitoring inžinierskych stavieb

Monitoring inžinierskych stavieb zahŕňa pozorovanie a analýzu stavieb v priebehu času pomocou periodicky vzorkovaných meraní odozvy na sledovanie zmien materiálových a geometrických vlastností inžinierskych stavieb, ako sú mosty, potrubia, priehrady…

Centrálny Monitoring

Centrálny monitoring predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, podporno-integračnou infraštruktúrou a aplikačnou infraštruktúrou. Zároveň poskytuje včasné a proaktívne signalizovanie jednotlivých kritických udalostí. Prínosy Na základe údajov z monitoringu…

Energetický manažment

Energetický manažment z pohľadu úspor energie môžeme charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k optimalizácii spotreby energie za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti.…

Monitoring kvality životného prostredia

Hlavným cieľom monitorovania životného prostredia je sledovanie určených javov alebo parametrov v presne definovaných časových a priestorových podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a k hodnoteniu ich zmien…

Riadenie dynamickej dopravy

S rozvojom spoločnosti je spojený aj rozvoj dopravy vo všetkých jej odvetviach. Osobitne v cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách s čím sú spojené mnohé negatívne…

Riadenie statickej dopravy

Nové informačné technológie spoločne s dômyselne prepracovanou organizáciou dopravy tvoria neoddeliteľnú súčasť moderných parkovacích systémov. Inteligentné parkovacie systémy sú plne automatizované a prinášajú nielen maximálny komfort, ale aj kontrolu pri…

Odpadové hospodárstvo

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.Náklady na zbernú nádobu…

Otvorené dáta

Riešenie pre otvorené dáta vo svojej podstate umožňuje naplniť podmienky pre otvorenú verejnú správu vďaka tomu, že je konfiguračne pripravené zverejňovať na Internete všetky informácie, ktoré vzniknú na pôde inštitúcií…

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes