Riešenia

Zaujíma vás IoT – internet vecí a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac? Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov a znalostí o internete vecí nám umožnili pripraviť pre Vás užitočné riešenia. Prečítajte si o IoT riešeniach vybudovaných na IoT platforme Flover.io .

Flover.CM - Centrálny Monitoring

Centrálny monitoring predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, podporno-integračnou infraštruktúrou a aplikačnou infraštruktúrou. Zároveň poskytuje včasné a proaktívne signalizovanie jednotlivých kritických udalostí. Centrálny dispečing zabezpečí: Zber a analýza…

Flover.EM - Energetický manažment

Zvyšovanie energetických nákladov je „nočnou morou“ manažérov. Flover.EM Energetický manažment je určený pre všetky spoločnosti, kde hrá významnú rolu spotreba energie v budove alebo vo výrobnom procese. Výsledkom je zníženie…

Flover.QE - Monitoring kvality životného prostredia

„Ovzdušie a voda sú nevyhnutnými zložkami životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité im venovať náležitú starostlivosť a ochranu.“ Hlavným cieľom monitorovania životného prostredia je sledovanie určených…

Flover.DT – Dynamic Transport

Riadenie dynamickej dopravy S rozvojom spoločnosti je spojený aj rozvoj dopravy vo všetkých jej odvetviach. Osobitne v cestnej doprave sa každoročne zvyšuje počet dopravných prostriedkov na cestách s čím sú…

Flover.ST – Static Transport

Riadenie statickej dopravy Podľa najnovších štúdií až 30% dopravných kongescií v mestách je spôsobená ľuďmi, ktorí hľadajú parkovacie miesta. Krúžia, jazdia pomalšie, zdržujú premávku. Nové informačné technológie spoločne s dômyselne…

Flover.WM – Waste Management

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.Náklady na zbernú nádobu…

Flover.OD – Open Data

Riešenie Flover.OD vo svojej podstate umožňuje naplniť podmienky pre otvorenú verejnú správu vďaka tomu, že je konfiguračne pripravené zverejňovať na Internete všetky informácie, ktoré vzniknú na pôde inštitúcií verejnej správy…

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes