Centrálny Monitoring

Centrálny monitoring predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, podporno-integračnou infraštruktúrou a aplikačnou infraštruktúrou. Zároveň poskytuje včasné a proaktívne signalizovanie jednotlivých kritických udalostí.

Prínosy

Na základe údajov z monitoringu a centrálneho sledovania udalostí získa manažment a zamestnanci prehľad o aktuálnom stave a celkovej výkonnosti a dostupnosti všetkých monitorovaných systémov. To im umožní cielene sa zamerať na riešenie aktuálnych problémov a zároveň lepšie rozhodovanie o jednotlivých investíciách, kde je potrebné mať k dispozícii informácie o prevádzke a trendoch systémov a jeho jednotlivých zdrojoch. Poskytnutie takýchto informácií vo forme výstupov, tabuliek a grafov je základným predpokladom pre efektívne, rýchle a správne rozhodnutia manažérov.

Monitorované zariadenia a aplikácie

Základné funkcie

Vizualizácia dát

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes