Flover.EM – Energetický manažment

Zvyšovanie energetických nákladov je „nočnou morou“ manažérov.

Flover.EM Energetický manažment je určený pre všetky spoločnosti, kde hrá významnú rolu spotreba energie v budove alebo vo výrobnom procese. Výsledkom je zníženie nákladov na energie a ochrana životného prostredia vďaka zníženiu uhlíkovej stopy.

Energetický manažment (EM) z pohľadu úspor energie môžeme charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k optimalizácii spotreby energie za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti. Vychádzame z princípu „nemôžete riadiť to, čo nemeriate“.

EM tiež poskytuje cenné sekundárne informácie, ktoré môžu byť použité pre rozpočtové prognózy, porovnávanie, a čo je dôležité, pre energetického manažéra i overovanie úspor nielen energií, ale aj vody, stlačeného vzduchu, a technických plynov, inteligentné riadenie osvetlenia, kúrenia a ventilácie, meranie teploty a  vlhkosti, monitoring prítomnosti výbušných a nebezpečných plynov, detekciu zadymenia a mnohé ďalšie.

Flover.EM zabezpečí:

Zber dát zo senzorov

Riešením je možné jednoducho monitorovať nasledovné parametre a systémy:

Zber dát z informačných a riadiacich systémov:

Dashboard

Dashboard predstavuje jednotné a flexibilné prostredie pre vizualizáciu dát a zdieľanie informácií.

Zobrazované parametre – namerané hodnoty:

Podpora pre rozhodovacie procesy

Flover.EM zabezpečuje odoslanie notifikácií o stave zariadení a prevádzkovej infraštruktúry prostredníctvom zvolenej formy (mail, SMS, resp. iné). Notifikácie sú určené predovšetkým pre operačných a servisných technikov. Pre účely administrácie alarmov je dostupné administračné rozhranie správy alarmov, prostredníctvom ktorého je možné priraďovať notifikačné udalosti jednotlivým operačným a servisným technikom na základe ich lokalizačnej príslušnosti, ktorú má v správe.

Prínosy

On-line energetický manažment môže preukázateľne ušetriť energiu a priniesť vyššiu kontrolu spotreby. Stále viac sa potvrdzuje, že investície do inteligentných riešení na meranie a riadenie energetickej spotreby majú svoje opodstatnenie. Kompaktný systém energetického riadenia sleduje spotrebu energie na všetkých úrovniach.  Spoľahlivý energetický manažment dovoľuje firmám rozhodovať sa na základe reálnej energetickej spotreby. Firmy tak môžu zmeniť svoje klesajúce energetické náklady na konkurenčné výhody.On-line energetický manažment vykazuje typické zníženie ročných nákladov na energiu cca 5 – 10 %. Z praxe vieme, že v priemere je možná úspora energií až 25 – 30 %.

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes