Energetický manažment

Energetický manažment z pohľadu úspor energie môžeme charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k optimalizácii spotreby energie za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti. Vychádzame z princípu „nemôžete riadiť to, čo nemeriate“.

Prínosy

Systematický prístup k energetickému manažmentu prináša so sebou veľa výhod. Na základe poznania skutočností v oblasti spotreby energie a nákladov možno prijímať konkrétne technické alebo organizačné racionalizačné opatrenia na optimalizáciu spotreby. 

Popis riešenia

Nadobudnite dokonalý prehľad o spotrebách tepla, vody, elektrickej energie a plynu. Predstavte si množstvo úspor, ktoré vám energetický management spotrieb energií prinesie.

Energetický Manažment je určený pre všetky spoločnosti, kde hrá významnú rolu spotreba energií. Zaznamenáva a sprístupňuje namerané spotreby z vodomerov na teplú aj studenú vodu, elektromerov, plynomerov alebo meračov tepla. 

Modulárnosť systému umožňuje neskoršie dopĺňanie meracích prístrojov a sledovaných spotrieb. Všetky informácie poskytuje v profesionálnom a zároveň jednoduchom online rozhraní dostupnom na akomkoľvek zariadení z akéhokoľvek miesta .

Základné funkcie

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes