Otvorené dáta

Riešenie pre otvorené dáta vo svojej podstate umožňuje naplniť podmienky pre otvorenú verejnú správu vďaka tomu, že je konfiguračne pripravené zverejňovať na Internete všetky informácie, ktoré vzniknú na pôde inštitúcií verejnej správy hneď pri ich vzniku a naplní teda filozofiu „Čo nie je tajné, je zverejnené“. Výnimky z tohto pravidla je možné urobiť iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch. Použitie otvorených štandardov zabezpečí efektívne využitie zverejnených dát a ich ďalšie spracovanie.

Cieľom riešenia je menší počet podaných žiadostí o informácie, keďže väčšina dát už bude voľne dostupná, čo bude znamenať, že verejné inštitúcie sa môžu plne venovať vlastnej agende a nie odpovediam na niekedy nezmyselné požiadavky.

Čo sú Otvorené dáta?

Ide o informácie a dáta, ktoré sú voľne dostupné na internete pre kohokoľvek. Je možné ich prehliadať, analyzovať, prepájať s inými dátami z iných zdrojov, vytvárať z nich mapy, rôzne vizualizácie či užitočné mobilné aplikácie, a to nekomerčne či komerčne.

Kedy sú dáta otvorené?

Dáta sa stávajú otvorené vtedy, keď ich verejná inštitúcia sprístupní bez právnych obmedzení, a obvykle zdarma a hlavne v tzv. strojovo spracovateľnom formáte.

Znamená to, že dáta musia byť:

Prínosy a výhody otvorených dát

Ako to funguje

Úlohou verejných inštitúcií je, aby poskytli otvorené dáta v strojovo spracovateľnej podobe. Následne používatelia dátovej infraštruktúry (univerzity, neziskové organizácie, komerčné firmy, jednotlivci, médiá apod.) môžu na ich základe vytvárať služby, ktoré bude vyžívať široká verejnosť ako rôzne internetové a mobilné aplikácie.

Koncept otvorených dát patrí medzi top priority EU. Má obrovský potenciál v oblasti šetrenia verejných výdavkov, vytvárania nových pracovných miest, otvárania verejnej správy pre občiansku participáciu. Je zdrojom inovatívnosti a celkového zlepšenia životných podmienok občanov.

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes