Monitoring inžinierskych stavieb

Monitoring inžinierskych stavieb zahŕňa pozorovanie a analýzu stavieb v priebehu času pomocou periodicky vzorkovaných meraní odozvy na sledovanie zmien materiálových a geometrických vlastností inžinierskych stavieb, ako sú mosty, potrubia, priehrady alebo budovy.

Systém je použiteľný v rôznych formách inžinierskych stavieb. Najmä pokiaľ ide o poškodenia štruktúr, je dôležité zisťovať:

Medzi prvky systému obvykle patria:

Výzvy

Riešenie

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes