Flover.ST – Static Transport

Riadenie statickej dopravy

Podľa najnovších štúdií až 30% dopravných kongescií v mestách je spôsobená ľuďmi, ktorí hľadajú parkovacie miesta. Krúžia, jazdia pomalšie, zdržujú premávku.

Nové informačné technológie spoločne s dômyselne prepracovanou organizáciou dopravy tvoria neoddeliteľnú súčasť moderných parkovacích systémov. Inteligentné parkovacie systémy sú plne automatizované a prinášajú nielen maximálny komfort, ale aj kontrolu pri správe a riadení parkovacích plôch a to pri minimálnom nároku na pracovnú silu.

Parkovací systém

Parkovací systém ponúka komplexné riešenie pre efektívne riadenie parkovania od monitoringu obsadenosti parkovacej plochy až po navigáciu vozidiel na voľné miesta. Parkovanie sa v skutočnosti nezačína na parkovisku. Kompletné digitálne a inovatívne riešenie v oblasti moderných parkovacích systémov prináša zákazníkom napríklad možnosť rezervácie parkovacieho miesta priamo z pohodlia domova a množstvo ďalších zaujímavých funkcií a služieb.

Monitorovací systém

Systém udržuje prehľad nad obsadenosťou parkovacích plôch, odovzdáva informácie ich prevádzkovateľom a naviguje vodiča až na miesto. Pre monitorovanie parkovísk sa využívajú kamery a softvér. Súčasťou je šifrovaný prenos dát, správa parkovacích plôch, navigačný systém, platobný systém a mobilné aplikácie.

Základné vlastnosti systému:

Zber dát zo senzorov

Riešením je možné jednoducho monitorovať nasledovné parametre a systémy:

Zber dát z informačných a riadiacich systémov:

Dashboard

Dashboard predstavuje jednotné a flexibilné prostredie pre vizualizáciu dát a zdieľanie informácií.

Zobrazované parametre – namerané hodnoty:

Na obrázku je znázornený jednoduchý príklad vizualizácie dát.

Podpora pre rozhodovacie procesy

Súčasťou riešenia je aj funkčnosť určená pre zasielanie notifikácií, ktorá zabezpečí odoslanie notifikácií o stave zariadení a prevádzkovej infraštruktúry prostredníctvom zvolenej formy (mail, SMS, resp. iné). Notifikácie sú určené predovšetkým pre operačných a servisných technikov. Alarmy sú odosielané predovšetkým pri výskyte kritického stavu jednotlivých monitorovaných zariadení. Pre účely administrácie alarmov je dostupné administračné rozhranie správy alarmov, prostredníctvom ktorého je možné priraďovať notifikačné udalosti jednotlivým operačným a servisným technikom na základe ich lokalizačnej príslušnosti, ktorú má v správe.

Prínosy

Najdôležitejším prínosom sú samozrejme spokojnejší a informovaní občania a návštevníci mesta. Inteligentné systémy parkovania dokážu pomôcť samospráve vyhodnocovať situáciu v oblasti statickej dopravy. Mesto tak bude vedieť, ako sú jednotlivé parkovacie miesta využívané, či na parkovacích miestach nie sú autá, ktoré tam stoja dlhodobo a blokujú parkovacie miesta, ktoré by mohli byť oveľa lepšie využité.

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes