Riadenie statickej dopravy

Nové informačné technológie spoločne s dômyselne prepracovanou organizáciou dopravy tvoria neoddeliteľnú súčasť moderných parkovacích systémov. Inteligentné parkovacie systémy sú plne automatizované a prinášajú nielen maximálny komfort, ale aj kontrolu pri správe a riadení parkovacích plôch a to pri minimálnom nároku na pracovnú silu.

Inteligentný parkovací systém

Inteligentný parkovací systém ponúka komplexné riešenie pre efektívne riadenie parkovania od monitoringu obsadenosti parkovacej plochy až po navigáciu vozidiel na voľné miesta. Parkovanie sa v skutočnosti nezačína na parkovisku. Kompletné digitálne a inovatívne riešenie v oblasti moderných parkovacích systémov prináša zákazníkom napríklad možnosť rezervácie parkovacieho miesta priamo z pohodlia domova a množstvo ďalších zaujímavých funkcií a služieb.

Inteligentný parkovací systém svojím riešením dokáže pokryť kompletné požiadavky parkovacieho trhu:
On street – pouličné parkovanie väčšinou zastúpené mestami alebo obcami.
Off street – parkovacie domy, hotely, nemocnice, biznis centrá, obchodné centrá.
Zdieľané parkovanie – rezident alebo abonent prenajíma parkovacie miesta v čase keď ich nevyužíva

Funkcie parkovacieho systému

Prínosy

Najdôležitejším prínosom sú samozrejme spokojnejší obyvatelia a ich návštevníci. Inteligentné systémy parkovania dokážu pomôcť vlastníkom nehnuteľností vyriešiť všetky situácie v oblasti statickej dopravy. Systém funguje s Vaším súčasným systémom bez ďalších inštalácií.
Inovatívne riešenie – rezidenti, nájomníci a návštevníci môžu získať dostatok parkovacích miest vďaka dynamickému prideľovaniu už „prenajatých“ miest a ich sprístupnenia ďalším parkujúcim, v časoch keď toto miesto nevyužívajú. 

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes