Máte budúcnosť?
Máme pre vás softvér

Čo je to Flover.io

Vyberte si ten správny softvér, s ktorým môžete smelo vykročiť do budúcnosti. IIoT platforma Flover.io je kompletný balík softvérových nástrojov na zber a spracovanie dát a udalostí v reálnom čase. Pohotovo spracúva a analyzuje všetky dáta zo senzorov, strojov a zariadení, riadiacich jednotiek, informačných systémov či dátových zdrojov podniku, ktoré sú následne transformované, konsolidované a analyzované.

Vďaka unikátnej technológii dokáže softvér Flover.io rýchlo vytvárať, testovať a nasadzovať IoT aplikácie alebo služby a umožňuje tak inteligentným podnikom efektívne narábať s ich údajmi, ktoré analyzuje a premieňa na užitočné informácie. Súčasťou Flover.io sú tieto praktické nástroje:

Objav Flover.io

Čo ponúka Flover.io

Platforma Flover.io je vytvorená na princípe nezávislých modulov, ktoré je možné navzájom kombinovať a dopĺňať podľa potreby konkrétneho projektu. Flover.io platforma zabezpečuje jednotný prístup k používateľom a ich prístupovým oprávneniam. Umožňuje nastavenia prístupu k jednotlivým modulom.

Flow Designer
Dashboard
Flowboard
Management Studio
Alarms

Modul umožnuje vďaka unikátnej technológii vizuálneho programovania rýchlo vytvárať, testovať a nasadzovať IoT aplikácie alebo služby a efektívne narábať s údajmi, meniť ich na užitočné informácie.

Predstavuje jednotné a flexibilné prostredie pre vizualizáciu dát a zdieľanie informácií. Poskytuje grafické a dátové výstupy tvorené na základe získaných dát.

Reprezentuje vizualizáciu definovaných, abstraktných alebo reálnych, objektov v komplexných technologických či výrobných procesoch, prípadne ich automatizovaného riadenia s cieľom podpory rozhodovania a riadenia v reálnom čase.

Centrálnu správu IoT zariadení zabezpečuje služba pre správu zariadení, ktoré majú jednoznačný identifikátor a autentifikačné údaje. Vďaka týmto nástrojom sa zabezpečí bezpečná komunikácia medzi IoT zariadením a dátovým centrom a zabezpečí sa jednoduchá konfigurácia a monitorovanie stavu týchto zariadení.

Modul slúži na tvorbu pravidiel rozhodovania a riadenia toku informácií. Poskytuje rozhranie na definíciu a nastavenie biznis pravidiel a vykonania riadiacich aktivít. Umožnuje zasielanie notifikácií prostredníctvom email/SMS zodpovedným osobámalebo e-mailov a systémových alarmov.

Referencie

Objavte s nami internet vecí

Vyskúšajte si našu platformu už dnes